Long Vương Kiếm

Thêm mới hệ thống nhận biết tình trạng quan hệ với các bang hội khác trong máy chủ

Hiển thị trạng thái chia làm 3 loại

- Bang đồng minh và mình, tên bang hiển thị màu vàng

- Bang trung lập, không có quan hệ đồng minh và đối địch, tên bang hiển thị màu lục

- Bang đối địch, tên bang hiển thị màu đỏ

Mỗi bang tối đa được thêm 4 bang đối địch, chỉ có bang chủ và trưởng lão được thao tác "Thêm đối địch" & "Xóa đối địch" Cùng 1 lúc chỉ có thể thêm 1 trạng thái cho bang hội khác là Đối Địch hoặc Đồng Minh

Thiên Chu Bang - Hệ thống khiêu chiến Bang Hội mới

Các bang hội có thể phát lệnh Thiên Chu Bang đối với các bang hội cấp 5 và không phải đồng minh.

Mỗi đợt Thiên Chu Bang sẽ kéo dài 1,5 tiếng và sau 2 tiếng mới có thể tiếp tục phát lệnh Trong thời gian Thiên Chu:

1. Thành viên Bang của 2 bên không thể rời Bang, nhưng vẫn có thể thu nạp thành viên mới

2. Thành viên hai bên bắt buộc vào trạng thái đối địch, có thể pk tự do ở map dã ngoài, không tăng điểm Thiện Ác

3. Thành viên bên phát lệnh Thiên Chu, lần đầu tiêu diệt thành viên đối phương sẽ nhận được 50 Lễ Kim, sau đó mỗi lần tiêu diệt tiếp theo sẽ nhận 1000 Bạc Khóa.

4. Thành viên bên phát lệnh, tiêu diệt thành viên đối địch thấp hơn mình 5 cấp trở lên sẽ không nhận được phần thưởng, đối phương vẫn chịu trừng phạt

5. Thành viên mục tiêu bị diệt sẽ bị trừng phạt mất Exp và Linh Lực, sau khi bị cùng 1 Bang diệt 20 lần sẽ không bị trừng phạt nữa, người diệt cũng không nhận được thưởng.

  • Sự kiện 1 : Cùng nhau livestream

  • Sự kiện 2 : Cùng nhau Checkin

  • Sự kiện 3 : Cùng nhau Báo danh tụ họp

  • Sự kiện 4 : Cùng nhau loan tin Update

Game SG140