• 2016 Xiaomi Game Cape Reward Winner
  Most Expected Mobile Game

  Giải thưởng: Game mobile được mong chờ nhất

  Thời gian phát thưởng: 2016

  Đơn vị phát thưởng: Xiaomi Game

 • 2017 Aligame
  Most Expected Mobile Game

  Giải thưởng: Game mobile được mong chờ nhất

  Thời gian phát thưởng: 2017

  Đơn vị phát thưởng: AliGame

 • 2017 360 Game Panoramic Awards Ceremony
  Most Expected Mobile Game

  Giải thưởng: Game mobile được mong chờ nhất năm

  Thời gian phát thưởng: 2017

  Đơn vị phát thưởng: 360 Game Panoramic

 • 2018 AliGames
  Best Online Game

  Giải thưởng: Game online thành công nhất năm

  Thời gian phát thưởng: 2018

  Đơn vị phát thưởng: AliGame

 • Hardcore Union Black Stone Reward Winner

  Giải thưởng: TOP 10 game được mong chờ nhất năm

  Thời gian phát thưởng: 2018

  Đơn vị phát thưởng: Hardcore Union Black Stone

 • Best Online Game

  Giải thưởng: Game xuất sắc nhất năm

  Thời gian phát thưởng: 2018

  Đơn vị phát thưởng: AliGames

Hiện có 0 đạo hữu đã hẹn gặp
Game SG140