[Tính Năng] Nguyên Thần

Với sự trợ lực từ Nguyên Thần, quý Huynh Đệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

I. Thông tin Nguyên Thần:

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Nguyên Thần để vào giao diện.

 

Ấn để vào giao diện.

 

 

II. Quy Tắc Nguyên Thần:

♦ Cấp Nguyên Thần cao nhất hiện tại là Lv100. Nguyên Thần được chia làm 5 cảnh giới:

⇒ Phàm Nhân Cảnh: Nguyên Thần Lv1 - 20.

⇒ Thiên Nhân Cảnh: Nguyên Thần Lv21 - 40.

⇒ Tán Tiên Cảnh: Nguyên Thần Lv41 - 60.

⇒ Địa Tiên Cảnh: Nguyên Thần Lv61 - 80.

⇒ Thiên Tiên Cảnh: Nguyên Thần Lv81 - 100.

 

 

♦ Người chơi không ngừng bồi dưỡng cấp Nguyên Thần để tăng dần sức mạnh tại Thuộc tính và Hình tượng Nguyên Thần.

♦ Luyện Nguyên Thần là cách duy nhất tăng trị số cấp Nguyên Thần.

♦ Nguyên Thần đạt giới hạn cấp, tích lũy tối đa 3500 điểm Luyện Nguyên Thần.

♦ Nguyên Thần đạt cấp chỉ định sẽ tự động kích hoạt Thiên phú Nguyên Thần.

♦ Mặc định Thiên Phú là Lv1 hiệu quả Thiên Phú tăng theo cấp Nguyên Thần.

♦ Nguyên Thần đạt cấp chỉ định (Lv10, Lv20, Lv30....) sẽ mở khóa kỹ năng Nguyên Thần.

♦ Mở khóa kỹ năng Nguyên Thần tiêu Bạc Khóa và Mảnh Nguyên Linh.

 

Mảnh Nguyên Linh - Có thể tìm được thông qua các Phụ bản.

 

♦ Nguyên Thần đạt cấp chỉ định sẽ mở tính năng Tăng cấp kỹ năng Nguyên Thần.

♦ Kỹ năng Nguyên Thần mặc định là Lv1, tăng cấp tiêu Exp nhân vật, Bạc Khóa.

♦ Tăng cấp kỹ năng đặc biệt tiêu thêm Sách Tăng Kỹ Năng Nguyên Thần.

♦ Toàn bộ kỹ năng Nguyên Thần đều đạt cấp chỉ định, tiêu Luyện Nguyên Thần kích hoạt kỹ năng Thức Tỉnh.

Luyện Nguyên Thần - Có thể tìm được thông qua các PB Độ Kiếp.

 

♦ Kỹ năng Thức Tỉnh có thời hạn hiệu lực, quá hạn cần tiêu Luyện Nguyên Thần để kích hoạt lại.

♦ Nguyên Thần đạt Lv40 được chọn Tăng thủ công cấp Nguyên Thần.

 

Chúc các quý Huynh Đệ có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Thục Sơn.

===============================

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile - Thập Niên Trùng Phùng 

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.thucson.vn/

Fanpage: fb.com/thucsonmobile

Group: fb.com/groups/congdongthucsonkyhiep

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 
Game SG140