[Tính Năng] Hệ Thống Thần Khí.

Thần Khí trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile là 1 trang bị siêu việt, có sức mạnh vượt trội và đặc biệt mang đến chỉ số lực chiến to lớn cộng thẳng các chỉ số % Công, HP, Thủ rất quan trọng.

 

I. Thông tin Thần Khí:

♦ Thần Khí trong là 1 trang bị siêu việt có sức mạnh vượt trội và đặc biệt mang đến chỉ số lực chiến to lớn.

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Thần Khí để vào giao diện.

 

Ấn để vào giao diện.

 

II. Hệ Thống Thần Khí::

 

 

♦ Cấp yêu cầu Lv15 sẽ kích hoạt thần khí thứ nhất - "Vũ Tức"

♦ Thần khí được kích hoạt sẽ quay quanh nhân vật hoặc có thể chọn ẩn đi. 

♦ Cấp nhân vật đạt 25, 35, 45, 55, 65.....và Thần Khí trước đó đầy sao sẽ kích hoạt Thần Khí tương ứng.

♦ Vé Phá Nguyên để đột phá cấp hiện tại.

♦ Thần Khí có cấp sao, thông qua Luyện hóa để tăng cấp sao. 

♦ Thần Khí khác nhau có giới hạn cấp sao khác nhau: Thấp nhất là 3 sao, Cao nhất là 10 sao. 

♦ Tăng sao sẽ mở khóa ngoại hình thần khí cấp cao hơn.

♦ Luyện hóa Thần Khí cần có Đá Tử Vân hoặc dùng trực tiếp KNB để luyện.

Đá Tử Vân.

♦ Đá Tử Vân có thể kiếm thông qua các hoạt động: 

⇒ Luyện Ma Trận.

⇒ Rương PB.

⇒ Rương Sôi Nổi.

⇒ Shop KNB.

⇒ Shop Lễ Kim.

⇒ Chợ Đen.

 

 

♦ Luyện hóa thành công sẽ tăng ngẫu nhiên điểm tiến độ cấp sao nhất định.

♦ Có thể Ảo hóa ngoại hình Thần Khí được đeo thành Thần Khí đã mở khóa bất kỳ.

 

Chúc các quý Huynh Đệ có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Thục Sơn.

===============================

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile - Thập Niên Trùng Phùng 

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.thucson.vn/

Fanpage: fb.com/thucsonmobile

Group: fb.com/groups/congdongthucsonkyhiep

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140