Tải PCGiftcode
Tải game

[Thông Báo] Hợp Nhất Dữ Liệu Máy Chủ Ngày 09.10.2019

Các Kỳ Hiệp thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng máy chủ, Elly thông báo hợp nhất dữ liệu giữa các máy chủ, nhằm nâng cấp cập nhật một số tính năng mới trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile vào ngày 09/10/2019, chi tiết như sau:

► Thời gian hợp nhất dữ liệu: 13h00 - 15h00 Ngày 09/10/2019

♦ Hợp nhất dữ liệu giữa các máy chủ sau :

Ngày 09.10.2019:

- Máy chủ S16 - S17 & S18 - S19

- Máy chủ S22 & S23

 

►  Chi tiết Quy Tắc Hợp Nhất Dữ Liệu các kỳ hiệp có thể xem Tại Đây.

 

► Lưu ý: 

 Trong thời gian hợp nhất dữ liệu các kỳ hiệp không nên nạp thẻ để tránh xảy ra lỗi.

♦ Không thể đăng nhập vào game trong thời gian hợp nhất dữ liệu.

Elly thông báo đến các Kỳ Hiệp nắm rõ.

 

Elly Kính bút,

===============================

Game SG140