[Thông Báo] Bảo Trì Nâng Cấp Trải Nghiệm Người Dùng

Các Kỳ Hiệp thân mến,

Vào ngày 20/04/2019, toàn bộ hệ thống máy chủ sẽ được bảo trì để nâng cấp và bảo dưỡng nhằm phục vụ các kỳ hiệp có được những trải nghiệm tốt nhất.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 10h30 đến 11h30 sáng ngày 20/04/2019.

 

♦♦Lưu ý: 

♦ Trong thời gian bảo trì các kỳ hiệp không nên payment vào để tránh xảy ra lỗi.

♦ Trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập vào game.

Elly thông báo đến các Kỳ Hiệp nắm rõ.

 

Elly Kính bút,

===============================

Game SG140