[Thông Báo] Bảo Trì Định Kỳ Hằng Tuần.

Các Kỳ Hiệp thân mến,

 

Vào ngày thứ 3 hàng tuần, toàn bộ hệ thống máy chủ Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile sẽ được bảo trì định kỳ để nâng cấp và bảo dưỡng nhằm phục vụ các kỳ hiệp có được những trải nghiệm tốt nhất.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 09h00 đến 10h00 sáng.

 

♦♦ Lưu ý: 

 Trong thời gian bảo trì các kỳ hiệp không nên nạp thẻ để tránh xảy ra lỗi.

♦ Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì.

Elly thông báo đến các Kỳ Hiệp nắm rõ.

 

Elly Kính bút,

===============================

Game SG140