close
icon left icon right
Tải PC Giftcode
Tải game

[Quy Tắc] Hợp Nhất Dữ Liệu

Chư vị Kỳ Hiệp thân mến !

 

Với tiêu chí mang đến những trải nghiệm tốt nhất cũng như phát triển 1 cộng đồng Thục Sơn Kỳ Hiệp bền vững và lâu dài, Thục Sơn Kỳ Hiệp mobile sẽ có những chính sách Hợp Nhất dữ liệu các Máy Chủ 1 cách hợp lý nhất. Nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho chư vị Kỳ Hiệp được nắm rõ những quyền lợi cũng như các quy tắc khi các dữ liệu máy chủ được Hợp Nhất, Elly xin liệt kê cụ thể các Quy Tắc khi Hợp Nhất Dữ Liệu như sau:

 

Quy Tắc Hợp Nhất Dữ Liệu

 

1. Nhân vật tại các máy chủ

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, tất cả các nhân vật của bạn sẽ vẫn được giữ lại, nhưng sẽ không giữ lại những nhân vật được xác định là “tài khoản không sử dụng” trong máy chủ; nếu bạn muốn giữ lại nhân vật, vui lòng đăng nhập game vài lần trước khi hợp nhất dữ liệu.

- Tài khoản chưa nạp lần nào, không đăng nhập game trong vòng 15 ngày trước khi hợp nhất và cấp ≤15 sẽ được xác định là “tài khoản không sử dụng”.

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, mỗi tài khoản có tối đa 6 nhân vật. Nếu tài khoản có trên 6 nhân vật, thì có thể chọn nhân vật cần kích hoạt ở “giao diện kích hoạt nhân vật” xuất hiện sau khi hợp nhất, sau khi chọn xong sẽ chỉ giữ lại 6 nhân vật này.

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, giới hạn cấp của máy chủ mới sẽ dựa theo cấp máy chủ nào cao hơn trong các máy chủ tham gia hợp nhất.

 

2. Đăng nhập sau khi hợp nhất

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, lối vào đăng nhập của máy chủ cũ sẽ tiếp tục giữ lại, có thể tiếp tục đăng nhập game từ lối vào game trước đây để vào nhân vật tương ứng.

 

3. Tên nhân vật/Bang

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, nếu kiểm tra thấy nhân vật trùng tên, nhân vật sẽ xếp thứ tự theo độ cao thấp của cấp. Nếu cấp giống nhau sẽ xếp thứ tự theo thời gian tạo nhân vật, nhân vật hạng nhất ko đổi tên, nhân vật ở sau sẽ thêm tiền tố tên máy chủ vào tên nhân vật. VD: [Tà Hoàng] Liễu Ảo Ba, và được tặng kèm thẻ sửa tên.

 

4. Bảng Xếp Hạng (BXH)

- BXH Võ Công và Bang: Hiển thị các nhân vật ở cả 2 máy chủ sau khi hợp nhất theo thứ tự lực chiến.

- BXH Cấp: Hiển thị các nhân vật ở cả 2 máy chủ sau khi hợp nhất theo thứ tự cấp. Trong trường hợp top 100 ở cả 2 máy chủ đều giống nhau, máy chủ nào có thời gian mở trước sẽ được ưu tiên hiển thị top trên BXH.

 

5. Các Mối quan hệ

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, nếu nhân vật có mối quan hệ (bạn bè, kẻ thù) bị xóa thì sẽ tự động xóa quan hệ tương ứng, và thông báo qua thư hệ thống.

 

6. Thành Chiến

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, tất cả các thành đều sẽ ở trạng thái chưa chiếm.

 

7. Chợ Đen

- 24 tiếng trước khi hợp nhất dữ liệu, Chợ đen sẽ tắt tính năng bày bán.

- 1 tiếng trước khi hợp nhất dữ liệu, những vật phẩm chưa gỡ xuống sẽ cưỡng chế gỡ xuống và được phát cho bạn qua thư.

- Bạc chưa nhận ở chợ đen, sau khi hợp nhất dữ liệu có thể đến giao diện [chợ đen]>[Xem lợi ích] để xem.

 

8. Các Sự kiện trong game

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, Sự Kiện sẽ dựa theo Sự Kiện thực tế trong game.

- Sau khi hợp nhất dữ liệu, Thẻ Tháng và Tích Nạp sẽ tiếp tục được giữ lại.

 

Chúc các quý Kỳ Hiệp có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Thục Sơn.

===============================

Thục Sơn 4D - Perfect War

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/thucson

Fanpage: https://www.facebook.com/thucson4d

Group: fb.com/groups/congdongthucsonkyhiep

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140