[Góc Vinh Danh] VÔTÌNHĐAO,FIDEĐẠIĐẾ - Đột Phá Vô Song Vang Danh Tam Giới

Tăng cảnh giới tại Thục Sơn Kỳ Hiệp,chỉ thực lực là không đủ mà cần phải có vận khí, tài lực kinh người.

♦ Và để đạt được những mốc cảnh giới đỏ là một chuyện không hề dễ dàng trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile


 Nhưng theo Elly được biết thì Kỳ Hiệp VôTìnhĐAO ở cụm máy chủ S1-S5 và Kỳ Hiệp Fideđạiđế ở cụm máy chủ S12-S15 một trong những Kỳ Hiệp đã đạt tới mốc cảnh giới có thể coi là cao nhất của Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile tại thời điểm này. Elly thật sự rất ngưỡng mộ 2 Kỳ Hiệp

 Liệu còn các Kỳ Hiệp nào đạt cho mình được mốc cảnh giới này không? Các Kỳ Hiệp hiện đang ở mốc cảnh giới nào? Cùng cmt để Elly biết nha.

===============================

 

Game SG140