[Góc Vinh Danh] VôTìnhĐao - Chạm Mốc Kỷ Lục 1 Triệu Võ Công Đầu Tiên Tại Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile

VôtìnhĐAO - Kỳ Hiệp đầu tiên chạm mốc 1 triệu võ công trên toàn server của Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile.

Việc lên võ công tại Thục Sơn Kỳ Hiệp Moblie không phải là điều dễ dàng, thế nhưng huynh VôtìnhĐAO với trang bị cực phẩm, cùng việc sở hữu những siêu kỵ tăng chỉ số mạnh và đặc biệt là tọa kỵ Chùy May Mắn có skill đặc biệt, ... đã mang về vinh dự cho bang hội Punish nói riêng là cụm máy chủ S1-S5 nói riêng, khi trở thành Kỳ Hiệp đầu tiên chạm mốc 1 triệu lực chiến.

Một lần nữa Elly Chúc mừng huynh VôtìnhĐAO và hãy cùng Elly chờ đợi Kỳ Hiệp thứ 2 chạm mốc 1 triệu võ công tiếp theo sẽ là ai?

===============================

 

Game SG140