Xin chào: ................

Số lượt đập còn lại: 0

Tổng số lì xì: 0

Thời gian mở: Đếm ngược còn 00:00:00 (cho đến lần mở kế)
Số lượt giật lì xì còn lại: 0
Số lì xì giật được: 0
Lưu ý: Đạt đủ số lì xì sẽ đổi được gói quà (mỗi gói chỉ được đổi 1 lần)
Game SG140