[Sự Kiện] Đấu Giá Liền Tay - Rinh Ngay Đồ Xịn

Nhân dịp mừng lễ Quốc Khánh sắp tới, BQT xin được ra mắt sự kiện Đấu Giá Liền Tay - Rinh Ngay Đồ Xịn 2019

♦ Phiên đấu giá đầu tiên sẽ bắt đầu từ 12h trưa ngày 28/08/2019 đến 12h trưa ngày 31/08/2019

♦ Thời gian bắt đầu: 12h trưa 28/08/2019

♦ Thời gian kết thúc nhận được Điểm khi quy đổi SohaCoin: 10h ngày 31/08/2019

♦ Thời gian kết thúc: 12h trưa 31/08/2019

♦ Phiên đấu giá sẽ gồm các vật phẩm:

Vật Phẩm Đấu Giá
1 Bộ Đá LV6 (Mỗi loại 1 viên).
1 Kỵ Đôi Thiên Tâm Ngữ.
1 Bộ Khung Avatar + Chat Thỏa Thích và 1 Túi Avatar Đẹp.
5 Đá Huy Hoàng - Rực Rỡ + 5 Thái Tinh Hỗn Nguyên.

 

 

Tham gia đấu giá tại ĐÂY

 

1. Thể Lệ Đấu Gía:

Khi chuyển SohaCoin thành KNB vào game Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile trong thời gian sự kiện, chư vị tiên hữu sẽ nhận được số Điểm tương ứng trên trang đấu giá. Số Điểm trên trang đấu giá tượng trưng cho lượng SohaCoin đã chuyển vào game mà tiên hữu sẽ cần để nhận vật phẩm khi đấu giá thành công.

SohaCoinĐiểm
5050
100100
150150
250250
300300
500500
10001000
15001500
25002500
50005000

 

*** Người chơi trước khi đấu giá buộc phải chọn thông tin server, nhân vật đầy đủ để tránh lỗi hiển thị sai Điểm đấu giá.

 

2. Quy Tắc Đấu Gía:

Giá khởi điểm: là giá do BTC đưa ra

Giá hiện tại: là giá cao nhất của vật phẩm thời điểm hiện tại. Nếu chưa đấu giá thì giá hiện tại sẽ bằng giá khởi điểm.

Bước giá: Số Điểm mà người chơi phải bỏ ra thêm trong 1 lượt đấu giá. Các gói vật phẩm có thể có các bước gía khác nhau (do BTC đưa ra). Số Điểm mỗi lần đấu giá phải cao hơn giá hiện tại một lượng bằng đúng với bước giá

Người chơi có thể “Rút lại Điểm”: Sẽ giúp người đấu giá rút lại số Điểm đã đấu ở một vật phẩm (chỉ sử được chức năng này khi vật phẩm vẫn đang còn thời gian đấu giá) để người đấu giá có thể đấu giá vật phẩm khác.

Lưu ý:

Người đang ra giá cao nhất không được phép rút số Điểm đã đặt.

Người đang ra giá cao nhất không được đặt giá cao hơn nữa

Nếu có người chơi khác đặt giá cao hơn, số Điểm sẽ không tự động được hoàn lại. Chỉ khi phiên đấu giá vật phẩm đó kết thúc hoặc người chơi chủ động Rút lại Điểm thì Điểm mới được hoàn lại

Số Điểm bị mất khi đấu giá sẽ luôn bằng số Điểm mà người chơi đã đặt.

Ví dụ:

3 người chơi A, B, C cùng đấu giá 1 vật phẩm có giá khởi Điểm là 2000 Điểm và bước giá là 1000 Điểm

♦ A đặt 3000 Điểm. (A tốn 3000 Điểm, giá hiện tại: 3000 Điểm)

 B đặt 4000 Điểm. (B tốn 4000 Điểm, giá hiện tại: 4000 Điểm)

 A sử dụng “Rút lại Điểm” (A lấy lại 3000 Điểm đã đặt cược trước đó, giá hiện tại: 4000 Điểm)

 C đặt 5000 Điểm. (C tốn 5000 Điểm, giá hiện tại: 5000 Điểm)

 B đặt 6000 Điểm ( B có thể rút 4000 điểm đã đặt + thêm 2000 điểm có sẵn để tiến hành đấu giá tiếp)

 Hết thời gian, phiên đấu giá kết thúc, toàn bộ số điểm của người chơi sẽ trở về 0

 

Thể Lệ Đấu Giá Ngược 

♦ Phiên đấu giá đầu tiên sẽ bắt đầu từ 12h  01/09/2019 đến 12h trưa 04/09/2019

♦ Thời gian kết thúc nhận được Điểm khi quy đổi SohaCoin: 10h ngày 04/09/2019

♦ Thời gian kết thúc: 12h trưa 04/09/2019

Reset điểm sau khi kết thúc sự kiện

♦ Phiên đấu giá đầu tiên sẽ gồm các vật phẩm:

Vật Phẩm Đấu Giá
Soái Hùng Miêu x1
5 Túi Đá LV3 + 5 Quà Rèn – Lớn.
Như Ý x5 + Thanh Long Ấn x5
Thấm Nhiễm Niên x1 + Tử Dạ Ca x1

 

♦ Bảng Quy Đổi

KNBĐiểm
5050
100100
150150
250250
300300
500500
10001000
15001500
25002500
50005000

 

Tham gia đấu giá tại ĐÂY

 

1. Thể Lệ:

♦ Khi chuyển Scoin thành KNB vào game Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile trong thời gian sự kiện, chư vị tiên hữu sẽ nhận được số Điểm tương ứng trên trang đấu giá. Số Điểm trên trang đấu giá tượng trưng cho lượng KNB đã nạp trong game mà tiên hữu sẽ cần để nhận vật phẩm khi đấu giá thành công.

*** Người chơi trước khi đấu giá buộc phải chọn thông tin server, nhân vật đầy đủ để tránh lỗi hiển thị sai Điểm đấu giá.

 

2. Quy Tắc Đấu Giá Ngược:

♦ Giá Thấp Nhất: là giá do BTC đưa ra người chơi sẽ không được đấu giá thấp hơn mức giá này. Ví dụ một phật phẩm giá thấp nhất là 1000 thì người chơi sẽ không được đấu giá 500.

 Toàn bộ người chơi sẽ không thấy các mức đấu giá lẫn nhau

 Bước giá ngược: Số Điểm mà người chơi phải bỏ ra ít nhất trong 1 lượt đấu giá. Các gói vật phẩm có thể có các bước gía khác nhau (do BTC đưa ra). Vd Vật phẩm có bước giá ngược là 500, Giá thấp nhất là 1000. Thì toàn bộ người chơi có thể tham gia đấu giá : 1000, 1500, 2000, 2500 không được đấu giá 1501, 1550, 2550, 2052

- Người chơi không thể “Rút lại Điểm” để đấu giá lại.

Lưu ý:

 Người không đươc phép rút điểm để đấu giá lại

 Toàn bộ người chơi đều được đấu giá và không biết thông tin giá đấu lẫn nhau

 Số Điểm bị mất khi đấu giá sẽ luôn bằng số Điểm mà người chơi đã đặt.

♦ Sau mỗi sự kiện đấu giá. Điểm đấu giá sẽ được reset lại

Ví dụ:

4 người chơi A, B, C, D cùng đấu giá 1 vật phẩm có giá khởi Điểm là 2000 Điểm và bước giá ngược là 1000 Điểm

♦ A đặt 3000 Điểm. (A tốn 3000 Điểm)

♦ B đặt 4000 Điểm. (B tốn 4000 Điểm)

♦ C đặt 5000 Điểm. (C tốn 5000 Điểm)

♦ D đặt 3000 Điểm (D tốn thêm 3000 điểm)

♦ Hết thời gian, phiên đấu giá kết thúc, B đấu giá thành công với mức giá thấp nhất và và duy nhất 4000 Điểm (tương đương 4000 KNB trong game). 

 

Chúc các Kỳ Hiệp đấu giá vui vẻ !

===============================

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile - Thập Niên Trùng Phùng 

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.thucson.vn/

Fanpage: fb.com/thucsonmobile

Group: fb.com/groups/congdongthucsonkyhiep

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

Game SG140