close
icon left icon right
Tải PC Giftcode
Tải game

[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN - ƯU ĐÃI NGÀY HÈ

Chư vị Kỳ Hiệp thân mến ! 

Nhằm giúp các kỳ hiệp có thể trải nghiệm dễ dàng hơn trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile BQT xin được mang đến Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Ngày Hè như chung vui cùng với chư vị kỳ hiệp.

 

I. Giới thiệu

- Tại giao diện chính của game → chọn "Phúc Lợi" để vào giao diện tổng hợp Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Ngày Hè 

- Tham gia các sự kiện, đạt điều kiện sẽ nhận thưởng

 

II. Nội dung sự kiện:

1. Chuỗi sự kiện Nạp Liên Tục:

Phạm vi: All server.

♦ Thời gian: 09:00 ngày 14.05.2019 - 05:00 ngày 21.05.2019.

♦ Nội dung và phần thưởng: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp 60KNB sẽ được nhận thưởng.

Nạp Tích Lũy Phần Thưởng
Ngày 1 Phù Dịch Chuyển, *5 Thế Thân Thảo, Chúc Phúc T.Thành
Ngày 2 Phù Dịch Chuyển, Túi Đá Lv2, *2 Mộc Công Phù - Cường
Ngày 3 *2 Phù Dịch Chuyển, *5 Pet Đan - Thần, Tinh Hỏa - 3N
Ngày 4 *2 Phù Dịch Chuyển, Túi Đá Lv3, Linh Bảo Phù - Cường
Ngày 5 *2 Phù Dịch Chuyển, *5 Pet Đan - Thần, Tọa Kỵ - Thanh Loan

 

2. Chuỗi sự kiện Đăng Nhập Nhận Quà:

♦ Phạm vi: All server.

 Thời gian: 09:00 ngày 14.05.2019 - 05:00 ngày 21.05.2019.

♦ Nội dung và phần thưởng: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập nhận thưởng hấp dẫn.

Ngày Đăng Nhập Tích Lũy Phần Thưởng
Tích Lũy đăng nhập ngày 1 *1000 Bạc Khóa, Thuốc Thành Chiến, *20 Tử Huyết Quả
Tích Lũy đăng nhập ngày 2 *2000 Bạc Khóa, *2 Mộc Công Phù, Icon Đầu Nấm Loại A - 3 Ngày
Tích Lũy đăng nhập ngày 3 *3000 Bạc Khóa, *2 Quà Đá Rèn Lớn, Thái Tinh
Tích Lũy đăng nhập ngày 4 *4000 Bạc Khóa, *2 Linh Bảo Phù, Thái Tinh
Tích Lũy đăng nhập ngày 5 *6000 Bạc Khóa, *5 Pet Đan - Thiên, *40 Tử Huyết Quả
Tích Lũy đăng nhập ngày 6 *8000 Bạc Khóa, Thanh Long Thạch Ấn, *2 Thái Tinh
Tích Lũy đăng nhập ngày 7 *10000 Bạc Khóa, *6 Pet Đan - Thiên, Thấm Nhiễm Niên - 3N

 

3. Chuỗi sự kiện Nạp Đặc Biệt:

♦ Phạm vi: All server.

♦ Thời gian: 09:00 ngày 14.05.2019 - 05:00 ngày 21.05.2019.

Nội dung và phần thưởng: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp 6000KNB sẽ được nhận thưởng mỗi ngày

Ngày Phần Thưởng
1 *20000 Bạc Khóa, *5 Thanh Long Thạch Ấn, 4 Thái Tinh
2 *20000 Bạc Khóa, *500 Lễ Kim, *2 Thanh Ngọc Giản Ảo Châu
3 *20000 Bạc Khóa, Phụng Hoàng Lệnh, *2 Thanh Ngọc Giản Ảo Châu
4 *20000 Bạc Khóa, *500 Lễ Kim, *2 Thanh Ngọc Giản Ảo Châu
5 *20000 Bạc Khóa, *2 Phụng Hoàng Lệnh, *2 Thanh Ngọc Giản Ảo Châu
6 *20000 Bạc Khóa, *500 Lễ Kim, *2 Thanh Ngọc Giản Ảo Châu

 

4. Rương Ngạo Hùng Miêu:

♦ Phạm vi: All server.

♦ Thời gian: 09:00 ngày 14.05.2019 - 05:00 ngày 21.05.2019.

Nội dung và phần thưởng: Kỳ Hiệp khi mua gói vật phẩm "Rương Ngạo Hùng Miêu" sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm trong danh sách, chi tiết như sau:

Giá Vật Phẩm: 59 KNB

Phần Thưởng:  

Vật Phẩm  Số Lượng
Mở nhận Buff Thiên Tôn.  2
Bạc Khóa. 1000.

 

Các vật phẩm nhận ngẫu nhiên chắc chắc nhận được cực kỳ giá trị Chiến Kỵ Ngạo Hùng Miêu Cấp S, Kim Bát Trân, Đá Nữ Oa +8, Thời Trang Ngân Hán, Vé Biến Thân Thiên Sứ, Thái Tinh-Vận May..

 

Hy vọng các kỳ hiệp sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị cùng Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile.

===============================

 

Game SG140