[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi Và Tết Đoan Ngọ

Bất kỳ ai chúng ta đều có một tuổi thơ dữ dội và các kỳ hiệp trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Moblie cũng không phải ngoại lệ. Chính vì vậy, nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhí và Tết Đoan Ngọ đang tới gần, Elly và BQT Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile xin gửi tới các kỳ hiệp Chuỗi sự kiện mừng Quốc Tế Thiếu Nhi và Tết Đoan Ngọ vô cùng hấp dẫn

I. Giới thiệu:

♦ Tại giao diện chính của game → chọn Sự Kiện Tế Thiếu Nhi và Tết Đoan Ngọ để vào giao diện tổng hợp Chuỗi Sự Kiện.

Tham gia các sự kiện, đạt điều kiện sẽ nhận thưởng

 

II. Nội dung sự kiện:

1. Quà Ngày Lễ:

♦ Mục Tiêu: Trong Thời Gian Sự Kiện Đăng Nhập để nhận thưởng

♦ Phần Thưởng: Vé Biến Thân Tông Yêu 3 ngày, Đá Thiên Công Tím, Đá Tử Vân - Lớn, Bạc Khóa

2. Ghép Mảnh Đồng Thú:

♦ Mục Tiêu: Trong Thời Gian Sự Kiện,Đăng Nhập mỗi ngày sẽ nhận được thưởng

♦ Phần Thưởng: Bạc Khóa, Mảnh Đồng Thú, Thái Cực Phù, Đạo Hạnh Phù - Cao, Đá Thiên Công Tím...

♦ Lưu ý: Khi thu thập đủ 6 Mảnh Đồng Thú, ghép lại sẽ nhận được Quà Thú Vị, mở ra sẽ nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

3. Tông Du:

♦ Mục Tiêu: 16:00 - 24:00 mỗi ngày trong thời gian sự kiện, đến một trong ba map là Ngưng Bích Nhai, Thôn Thiên Hóa và Vân Linh Sơn, tìm Tông Nhân để nhận thưởng.

♦ Phần Thưởng: lượng lớn Exp và Linh Lực, Bạc Khóa và Quà Tông Nhân.

4. Rương Ngân Hán:

Tại giao diện chính của game chọn Phúc Lợi → Sự kiện hạn giờ để vào giao diện sự kiện.

Tham gia các sự kiện, đạt điều kiện sẽ nhận thưởng

♦ Giá Vật Phẩm: 79 KNB

♦ Phần Thưởng: Mở sẽ nhận được ngẫu nhiên vật phẩm trong list.

♦ Đặc biệt: vài vật phẩm đặc biệt có trong gói không thể bỏ qua như thời trang Ngân Hán, thời trang Hồng Nhan, thời trang Thiên Tầm Tố, danh hiệu Trọc Phú, Thẻ Tu Luyện - Cao,....

♦ Lưu ý: thu thập đủ mảnh thời trang sẽ ghép được thời trang vĩnh viễn.

5. Lễ Hội Bạc Hạn Giờ Trở Lại:

♦ Giá Túi Bạc Siêu: 200 KNB

♦ Phần Thưởng: 5,000 Bạc Không Khóa, 12,500 Bạc Khóa và 25 Pet Đan-Địa

 

♦ Giá Túi Bạc Ưu: 200 KNB

♦ Phần Thưởng: 11,000 Bạc Không Khóa, 28,000 Bạc Khóa và 20 Pet Đan-Thiên

 

♦ Giá Túi Bạc Ưu Đãi: 880 KNB

♦ Phần Thưởng: 27,000 Bạc Không Khóa, 70,000 Bạc Khóa và 20 Pet Đan-Thần

6. Shop Hạn Giờ Cực Hot:

♦ Vật Phẩm: Cung Đình Dịch

♦ Giá vật phẩm: 68 KNB

 

♦ Vật Phẩm: Thái Tinh

♦ Giá vật phẩm: 50 KNB

 

♦ Vật Phẩm: Túi Đá Lv1

♦ Giá gốc: 150 KNB

♦ Giá khuyến mãi: 100 KNB

7. Sự Kiện Hạn Mua Quà:

♦ Vật Phẩm: Túi Tỏ Tình

♦ Giá Vật Phẩm: 99 KNB

♦ Phần Thưởng: 1 Rương Ngân Hán, 5,000 Bạc Khóa, 2 Hoa Hồng

 

♦ Vật Phẩm: Túi Hẹn Hò

♦ Giá Vật Phẩm: 399 KNB

♦ Phần Thưởng: 5 Rương Ngân Hán, 25,000 Bạc Khóa, 10 Hoa Hồng

 

♦ Vật Phẩm: Túi Tình Duyên

♦ Giá Vật Phẩm: 599 KNB

♦ Phần Thưởng: 10 Rương Ngân Hán, 50,000 Bạc Khóa, 20 Hoa Hồng, 1 Tiên Nữ Hạ Phàm.

===============================

Game SG140