?
 • 0k
 • 10k

  100.000 bạc khóa

 • 20k

  200.000 bạc khóa
  1.000 lễ
  hoa hồng x5

 • 50k

  200.000 bạc khóa
  2.000 lễ
  hoa hồng x10

 • 100k

  1.000.000 bạc khóa
  5.000 lễ
  hoa hồng x50

quà sẽ được tặng toàn máy chủ sau 3 ngày
Nhấn “Điểm Danh” đủ 5 ngày để nhận Thời Trang Tối Thượng
Nhận code
Game SG140