Trailer
Mùa xuân Thanh Khâu Sơn nhàn nhã vô ưu, để mở mang tầm mắt, hồ chủ dẫn người xuống núi, các tiểu hồ ly vui mừng mà vẫy vẫy cái đuôi hồ hởi. Tộc Thanh Khâu vốn bí ẩn, địa danh mịt mờ, lần này hạ sơn chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị.

Thục Sơn 2.0

Phiên bản mới - Vạn Thế Mê Hồ