bảng xếp hạng

Đạt 15 điểm sẽ nhận được Code Quà Trời Ban (1 lần duy nhất) Nhận quà

Cứ đạt 200 điểm sẽ nhận được 1 Vé Vàng (Tối đa 1 nhân vật chỉ nhận 10 vé)

bảng xếp hạng
Yêu cầu 1 vé vàng cho 1 lần quay

Vòng quay siêu vip

    0
    Quay vé
    Game SG140