[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh.

Thân chào các Kỳ Hiệp !

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile là một thế giới vô cùng rộng lớn, do đó để tiện lợi cho việc di chuyển thì ngoài những phương thức như "cuốc bộ", cưỡi kỵ thì trò chơi còn cung cấp thêm những chức năng di chuyển đặc biệt. Những chức năng di chuyển đặc biệt này được gọi chung là Hệ Thống giao thông trong Thục Sơn.

Hệ thống di chuyển nhằm giúp cho các kỳ hiệp di chuyển nhanh chóng trong quá trình luyện công, làm nhiệm vụ v.v… Có 2 dạng giao thông chính trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: Di Chuyển và Chuyển Kênh.

 

I. Hệ Thống Di Chuyển:

 Hệ thống di chuyển nhằm giúp cho các kỳ hiệp di chuyển nhanh chóng trong quá trình luyện công, làm nhiệm vụ v.v…

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 1

♦ Bước 1: Tại giao diện màn hình các Kỳ Hiệp bấm vào bản đồ hiện tại ở góc phải trên màn hình.

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 2

♦ Bước 2: Kỳ Hiệp nhấn vào Thế Giới để mở Bản Đồ.

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 3

♦ Bước 3: Chọn vị trí trên Bản đồ mà Kỳ Hiệp muốn đến.

 

II. Hệ Thống Đổi Kênh:

♦ Chuyển Kênh để giảm lag và fam được dễ dàng hơn.

♦ Bước 1Tại giao diện màn hình chọn vào avatar nhân vật Kênh góc trái màn hình.

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 4

♦ Bước 2 Sau khi chọn kênh các kỳ hiệp sẽ vào giao diện chọn → Đổi kênh cần chuyển.

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 5

♦ Bước 3 Sau đó các kỳ hiệp chọn kênh mà mình muốn đến.

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Di Chuyển Và Đổi Kênh. - 6


Chỉ cần những thao tác đương giản là các kỳ hiệp có thể ngao du khắp giang hồ rồi! Tại hạ xin chúc các Kỳ Hiệp sẽ thuận lợi hơn khi bước chân vào Thục Sơn Kỳ Hiệp.

===============================

Game SG140