[Hoạt Động] Tìm Bí Bảo

Thân chào các Huynh Đệ !

Tìm Bí Bảo là hoạt động dành cho các thành viên tham gia sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

 

I. Giới Thiệu:

♦ Tại giao diện chính của game chọn Thiên Thư → Tìm Bí Bảo để vào giao diện nhiệm vụ.

Ấn để vào giao diện

 

II. Quy Tắc:

♦ Thời gianMỗi ngày. 

♦ Cấp yêu cầu: 40.

♦ Mô tả:

⇒ Hoàn thành ủy thác của Tiên Trưởng các phái, hỗ trợ trừ ma sẽ nhận được Bảo Đồ.

⇒ Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Bảo Đồ.

⇒ Dùng Bảo Đồ để tìm đến Bảo Tàng.

⇒ Đảo Bảo ở gần Bảo Tàng nhận được vật phẩm.

⇒ 5:00 Thứ 2 cài lại nhiệm vụ

 

III. Phần Thưởng:

 

Chúc các quý Huynh Đệ có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Thục Sơn.

===============================

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile - Thập Niên Trùng Phùng 

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.thucson.vn/

Fanpage: fb.com/thucsonmobile

Group: fb.com/groups/congdongthucsonkyhiep

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140